To my, małachowiacy
ALMA MATER PLOCENSIS DISCERE NECESSE EST

Historia najstarszej, powstałej w 1180 roku, szkoły w Polsce

Liceum Towarzystwo

Małachowiak 2015 Małachowiak 2013 Małachowiak 2012 Małachowiak 2011 Małachowiak 2010 50-lecie TWWiPM Małachowiak 2008 Małachowiak 2007 Małachowiak 2006 Małachowiak 1958